XƯỞNG NHẬN SẢN XUẤT - GIA CÔNG BÀN GHẾ, KỆ SỐ LƯỢNG SỈ TỪ 5 CÁI TRỞ LÊN (QUẦY BAR 1 CÁI CŨNG NHẬN)

Sản phẩm

Sản phẩm

BÀN GHẾ CAFE - CF172
820.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF171
800.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF170
220.000 VNĐ
BÀN GHẾ CAFE - CF169
150.000 VNĐ
QUẦY BAR - Q109
3.300.000 VNĐ
BÀN GHẾ TRÀ SỮA - TS116
1.050.000 VNĐ
BÀN GHẾ QUÁN NHẬU - N72
1.050.000 VNĐ
BÀN GHẾ NHÀ HÀNG - NH93
1.650.000 VNĐ
BÀN GHẾ CHÂN SẮT - S163
2.250.000 VNĐ
BÀN GHẾ QUÁN NHẬU - N70
1.150.000 VNĐ
BÀN GHẾ QUÁN NHẬU - N69
1.200.000 VNĐ
BÀN GHẾ TRÀ SỮA - TS115
1.000.000 VNĐ
BÀN GHẾ CHÂN SẮT - S162
2.320.000 VNĐ
BÀN GHẾ CHÂN SẮT - S161
1.150.000 VNĐ
BÀN GHẾ CHÂN SẮT - S160
2.350.000 VNĐ
BÀN GHẾ CHÂN SẮT - S159
1.200.000 VNĐ
BÀN GHẾ CHÂN SẮT - S158
1.100.000 VNĐ
BÀN GHẾ NHÀ HÀNG - NH91
1.050.000 VNĐ

0978 741 437

https://zalo.me/0978741437
FACEBOOK